Tuotteet

Tuotteitamme ovat mm. pumppu-, annostelu-, lämmitys- ja jäähdytysyksiköt sekä sähkökaapit ja -keskukset. Käytämme alan parhaita ohjelmistoja sähkö- ja mekaanisiin piirustuksiin sekä lujuus- ja tehokkuuslaskentaan. Hallitsemme erilaiset materiaalit metalleista muoveihin ja pystymme järjestämään erilliset tuotantoalueet vaativillekin materiaaleille. Yksiköiden koko voi vaihdella yksinkertaisesta pumpusta aina kymmenien kuutiometrien kokoiseen, täysautomaattiseen koneikkoon. Suunnittelemme aina asiakkaan tarpeiden pohjalta tuotteen, joka täyttää sekä asiakkaan vaatimukset että voimassaolevat säädökset.

Cleantech -koneikot

Cleantech –yksikköjen tarkoitus on vähentää haitallisia päästöjä, joita palotapahtumassa voi syntyä.

Esimerkiksi NOX, SO2 ja CO2 päästöjen vähentämiseksi meillä on ratkaisu, ammoniakkikoneikko. Ammoniakkimoduuli syöttää tarvittavan määrän ammoniakkivettä päästömittauksien mukaan. Ammoniakkivesi sekoitetaan demineralisoidun veden kanssa, ennen kuin se suihkutetaan kattilaan.

Raskasöljykoneikko

Raskasöljymoduuli lämmittää ja pumppaa öljyn kohteeseen halutulla lämpötilalla ja paineella.

Yksikkö koostuu yleensä kahdesta pumpusta, suodattimista, vastuksista ja erilaista instrumenteista. Katkeamattoman käytön ja huollon vaivattomuuden takaavat rinnakkain asennetut pumput. Suodattimet estävät epäpuhtauksien pääsyn paloprosessiin. Instrumenteilla kontrolloidaan öljyn painetta, virtausta ja lämpötilaa.

Venttiilikoneikko

Venttiilimoduuli esikäsittelee käytettävän kaasun tai nesteen polttimille. Näin varmistetaan palotapahtuman tasainen laatu ja toimivuus.

Lämmönvaihdinkoneikko

Lämmönvaihdinyksiköllä säädetään prosessissa käytettävät aineet haluttuun lämpötilaan, oli kyseessä sitten lämmitys tai jäähdytys.

Palovesikontti

Yleensä automaattisissa palonsammutusjärjestelmissä ylläpidetään painetta ja virtausta sähköisillä pumpuilla. Tulipalon sattuessa kaapelit sekä sähköiset laitteet voivat rikkoutua. Palovesikontin äly valvoo sähköisten pumppujen toimintaa, jos niissä havaitaan ongelmia, kytkeytyy päälle dieselmoottorilla varustettu pumppu. Tämä takaa sprinklerijärjestelmän katkeamattoman toiminnan.

Suositukset

Steel Master konsernilla on asiakkaita ympäri maailmaa.
Tuotteitamme toimitetaan muun muassa dieselmoottorien, voimalaitosten ja teollisuuskattiloiden valmistajille.

Yhteystiedot